Ośmiu uczniów naszej szkoły nagrodzonych za frekwencję wzięło udział w warsztatach filmowych zorganizowanych przez Bielański Ośrodek Kultury. Spotkanie to było pełnoprawnym procesem filmowym obejmującym etapy takie jak development, pisanie scenariusza, casting, scouting lokacji, próbne zdjęcia, praca z aktorem, zdjęcia oraz montaż. Każdy uczestnik miał niepowtarzalną szansę na poznanie podstaw gramatyki języka filmowego, technik pisania scenariusza, sekretów studium światła oraz zaznajomienie się z technologią montażu filmu. To krótkie, lecz intensywne spotkanie umożliwiło uczestnikom wspólne tworzenie z żywą materią filmową. Mamy również nadzieję, że rozbudziło ich kreatywność.
Dziękujemy organizatorom warsztatów oraz Panu Janowi Grabowskiemu za zaangażowanie i cierpliwość.
Prowadzący warsztaty:
Jan Grabowski (1994) – Filmowiec i artysta wizualny. Absolwent Akademii Fotografii w Warszawie, studiował w czeskim FAMU i studiuje w Łódzkiej Szkole Filmowej. Zawodowo pisze scenariusze, jednocześnie realizując autorskie projekty filmowe i artystyczne.