Ośrodek Kolska

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Listopad miesiącem profilaktyki uzależnień . Młodzież naszej szkoły pod opieką Dyrekcji, psychologa oraz pedagoga brała udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień.  Zajęcia odbywały się w SOdON przy ul. Kolskiej. Każda klasa miała możliwość uczestniczenia w warsztatach pod opieką terapeutów pracujących na co dzień w SOdON.  Prowadzący spotkanie przedstawił uczestnikom schemat przyjęcia osoby doprowadzonej do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przez Policję lub Straż Miejską m.st. Warszawy. Pobyt zaczyna się od wykonania badania alkomatem oraz założenia dokumentacji, następnie dokonywana jest kwalifikacja osoby do przyjęcia do Izby Wytrzeźwień przez kierownika zmiany i lekarza dyżurnego, na podstawie wyniku badania alkomatem i stanu psychofizycznego. W protokole doprowadzenia danej osoby znajduje się powód zatrzymania i dowiezienia do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Następnie osoba oddaje do depozytu wszystkie swoje rzeczy i zostaje poddana badaniu lekarskiemu. Później zostaje zawieziona do sal pobytowych. Maksymalny pobyt w Ośrodku trwa do 24 godz.

Podczas rozmowy z terapeutą ds. uzależnień uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym jest uzależnienie alkoholowe, jakie są jego objawy i konsekwencje, do czego może doprowadzić utrata kontroli nad piciem.  Nabyli także umiejętność rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych oraz podejmowania racjonalnych wyborów.

Wizyta w tzw. strefie brudnej (część, w której przebywają osoby zawszawione, ze świerzbem), na którą zdecydowało się tylko kilku uczestników była pewnego rodzaju terapią wstrząsową. Odstraszający zapach stanowił najbardziej wymowną część zajęć.

Autor wpisu