W ZEPOLE SZKÓŁ nr 42 :

 • dbamy o rozwijanie pasji artystycznych, literackich i retorycznych uczniów,
 • proponujemy różnorodną aktywność fizyczną, bo zachęcamy do dbania o dobrą kondycję i zdrowy tryb życia,
 • angażujemy się w prace naszego Samorządu Uczniowskiego i lokalne inicjatywy społeczne, bo uczymy współdziałania i współpracy.

W NASZEJ SZKOLE SAMORZĄD UCZNIOWSKI TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE. ZEBRANIA MAJĄ CHARAKTER OTWARTY, CO ZNACZY, ŻE MOŻE W NICH UCZESTNICZYĆ KAŻDY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY.

 • zachęcamy wolontariuszy do niesienia pomocy potrzebującym,
 • uwrażliwiamy na potrzeby innych,
 • współpracujemy z różnymi instytucjami, np.:

[oxilab_flip_box id="1"]

Organizujemy ciekawe wydarzenia i uroczystości, np.:

 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Dni patrona
 • Dzień sportu
 • Warsztaty integracyjne
 • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • Akcje charytatywne
 • Konkursy szkolne
 • Spotkania świąteczne