POLSKI CZERWONY KRZYŻ
MAZOWIECKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Zaprasza osoby, które chcą wspólnie razem spędzić czas na spotkania we wtorki i piątki w Klubie Integracyjnym PCK

Wesoła - ul. Armii Krajowej 39 budynek szkoły

mile widziane są osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny

tel. 506 488 791, 602 184 286