Dziękujemy za wpłatę darowizny na Mazowiecki Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Darowizna zostanie przeznaczona na działalność statutową MOO PCK:

 • Dział pomocy społecznej
  • pomoc żywnościowa,
  • materialna,
 • Szkolenia z pierwszej pomocy dla młodzieży
 • Działalność OKO PCK – Pomoc powstańcom warszawskim
 • Organizacja Olimpiad dla młodzieży – Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
 • Pikniki edukacyjne
 • Organizacja zbiórek krwi
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży