O SZKOLE

 • Jesteśmy kameralną szkołą zlokalizowaną w  sercu Warszawy na Bielanach.
 • Stawiamy na indywidualne podejście i uważność – każdy uczeń może liczyć na czas i uwagę ze strony naszej kadry.
 • Nasi specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej służą wsparciem każdemu uczniowi.
 • Nasi nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, webinarach, kończąc studia podyplomowe – są żywym dowodem na to, jak ważny jest rozwój w kontekście całożyciowym i wytrwałe dążenie do celu.
 • Otwieramy się na współpracę z rodzicami – zapraszamy do spotkań, wymiany perspektyw i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań.
 • Jesteśmy szkołą nastawioną na człowieka, podkreślamy i doceniamy pozytywy oraz wspieramy tam, gdzie jest trudno.
 • Rozmawiamy z uczniami, słuchamy ich oraz uczymy jak się porozumiewać w duchu wzajemnej empatii, bez przemocy. Każda klasa raz w tygodniu ma zajęcia warsztatowe wspierające umiejętności społeczne TUS,
 • Jesteśmy placówką niepubliczną na prawach szkoły publicznej, tzn. realizujemy podstawę programową i ramowy plan działania oraz zatrudniamy  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Nadzór Pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 • Wszystkie zajęcia praktyczne zawodowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – profesjonalnych praktyków.
 • Dodatkowo, nasi uczniowie realizują: przedmioty w zakresie rozszerzonym język angielski i matematykę, dla chętnych – artreterapię – rozwijając poczucie piękna i estetyki.
 • Dbamy o dobre relacje, rozwijamy i wspieramy komunikację opartą na empatii.
 • Mamy niewielkie klasy – maksymalnie 15 uczniów.
 • Jesteśmy szkołą bez dzwonków.
 • Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem, pracownia informatyczna, pracownia handlu.
 • Korzystamy z nowoczesnego zaplecza technicznego (komputery, telewizory, tablice interaktywne itp.).
 • Posiadamy własne zasoby biblioteczne dla uczniów i nauczycieli, które wciąż uzupełniamy.
 • Jeździmy na wycieczki, rozwijamy zainteresowania uczniów, prowadzimy koła przedmiotowe np. Druk 3D, prowadzimy zajęcia dodatkowe
 • prowadzimy zajęcia z doradztwa zawodowego, w trakcie których nasi uczniowie planują ścieżkę kariery zawodowej, poznają swoje moce strony i predyspozycje zawodowe.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego ucznia staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Wszystkie zajęcia zawodowe praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – profesjonalnych praktyków.

Cisco