Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 37 im. Jana Karskiego

Logo Branżowej Szkoły I stopnia

W szkole branżowej można kształcić się w różnorodnych zawodach w cyklu dwu- lub trzyletnim. Uczeń odbywa praktyki u pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych na podstawie umowy. Dotychczas najpopularniejsze kierunki kształcenia zawodowego to:

Fryzjer

Blacharz

Ślusarz

Stolarz

Kucharz małej gastronomii

oraz wiele innych

Szkoła przygotowuje ucznia do rozpoczęcia pracy zaraz po zakończeniu nauki. W pierwszej klasie uczeń odbywa praktyki przez 2 dni tygodniowo, liczba ta wzrasta w kolejnych klasach. Poza praktykami uczniowie uczestniczą w turnusach, gdzie zdobywają teoretyczne kształcenie zawodowe pod okiem specjalistów. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń uczęszcza na lekcje, m.in. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, itd.