Bezpieczna szkoła

Gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych, ryzykownych:

 • Wychowawcy
 • Dyrektor szkoły
 • Pedagog szkolny
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 ul. Alojzego Felińskiego 15 , 01-513 Warszawa
 • Policja
 • Straż Miejska

 

WYKAZ INSTYTUCJI, do których można się zwrócić o pomoc:

 1. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 2. Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (wcpr.pl)
 3. Komenda Powiatowa Policji w Warszawie - Przemoc domowa - Wydział Prewencji KSP (policja.gov.pl)

 

PORADNIE:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w nr 3 ul. Alojzego Felińskiego 15 ,  01-513 Warszawa tel. 22 277 22 18
 2. Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci EZRA UKSW, ul. M. Konopnickiej 8, Ożarów Mazowiecki – tel. 536 777 251
 3. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW, ul. Szamocka 10c/G. Daniłowskiego 31 Warszawa – tel. 536 777 251
 4. Poradnia „Poza Schematami”  (ADHD, problemy z zachowaniem, zaburzenia lękowe, Zespół Aspergera, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania), ul. Mickiewicza 8/lok. 6, 01-517 Warszawa – tel. 500 340 899
 5. BenMed (leczenie uzależnień od Internetu, anoreksji, ADHD, depresja dzieci i młodzieży), ul.  Wiktorska 69/lok.3, 02-582 Warszawa – tel.  507 123 243
 6. Ośrodek Psychoterapii Dziecięcej – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Sobieskiego 112, Warszawa, tel. 22 841 26 54
 7. Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieżyprzy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, tel.22 841 26 54
 8. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, tel. 22 163 70 20

 

TELEFONY ZAUFANIA:

 1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  Fundacji „Dajemy dzieciom siłę” – tel. 116 – 111
 2. Telefon zaufania dla dorosłych – tel. 116 – 123
 3. Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12
 4. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – tel. 801 – 199 990
 5. Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR – tel. 22 823 65 31
 6. Telefon Zaufania HIV/AIDS –  tel. 801 888 448 , 22 6928226
 7. Telefon zaufania (uzależnienia behawioralne: Internet, zakupy, hazard, telefon) – tel. 801 889 880
 8. Bezpłatna infolinia 800 080 222