Historia szkół HERMES zaczyna się w dniu 1 września 1999 roku, kiedy powstało Prywatne Technikum Handlowo-Menedżerskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Dąbrowskiej 15. Od 1 września 2009 roku przenieśliśmy naszą szkołę do budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, gdzie do dziś odbywają się wszystkie zajęcia.

Założycielem szkoły i pierwszym dyrektorem była Joanna Krzywosądzka, która prowadziła ją z oddaniem do 2022 r. Celem stawianym sobie przez założycielkę i nauczycieli było zapewnienie troskliwej i fachowej opieki pedagogicznej, indywidualnego podejścia do ucznia oraz współpracę  z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

Z dniem 1 września 2022 roku zmienił się organ prowadzący. Szkołą zarządza firma Technikum Hermes Sp. z o.o. Została ona założona przez spadkobierców idei  indywidualnego podejścia do każdego ucznia tj. Adama Krzywosądzkiego i Magdalenę Krzywosądzką.

Chcemy kontynuować to podejście do ucznia, jego potrzeb i możliwości. Każdy uczeń jest wyjątkowy i każdy może osiągnąć sukces.

W pierwszym roku działalności szkoły kierowanej przez nowy organ prowadzący udało nam się wyremontować część szkoły, przygotować pomieszczenia do indywidualnej pracy z uczniem, zorganizować pracownię komputerową wyposażona w nowoczesny sprzęt.

Szkoła kształci uczniów na kierunkach: